M.V.O.

Genietcafé Zutphen werkt aan maatschappelijk en duurzaam ondernemen.
Dat doen we door een aantal zaken zo goed mogelijk te doen en te regelen.

Maatschappelijk Duurzaam Ondernemen

Een aantal speerpunten van Genietcafé Zutphen zijn:

 • Aanbieden van 2 werkervaringsplekken voor de arbeidsmarkt
 • Aanbieden van 2 WMO/WSW plekken
  (voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
 • Aanbieden van 1 BBL werkplek keuken of bediening aan MBO niveau 1,2 en 3
 • Aanbieden van doorlopend 1 plek maatschappelijke stage voortgezet onderwijs
 • Aanbieden van 1 plek voor een taalstage (anderstaligen binnen en buiten Europa)
 • Scheiden van afval (plastic, blik, vet, GFT, papier, glas, drankverpakkingen en restafval)
 • 10% van onze ruimtes stellen we beschikbaar aan maatschappelijke organisaties
 • Participatie in de regionale duurzame voedselvoorziening
 • Zonnestroom van Zutphen Energie | OM
 • Ecologische reinigingsmiddelen, óók in onze vaatwassers
 • Biologisch assortiment
 • Cursussen voor onze medewerkers zoals een talencursus, vakopleiding of andere studiefaciliteiten
 • Jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Heb je een vraag of goed idee, loop bij ons binnen en deel je opmerkingen !