Vrienden van het Genietcafé

Vriend van het Genietcafé kun je makkelijk worden!
Kom gezellig langs en geniet van onze ambiance en onze huiselijke sfeer.

 

Wil je het Genietcafé verder ondersteunen?
Overweeg dan een certificaat te nemen van de Stichting Vrienden van het Genietcafé.
Met één certificaat belegd de stichting 1.000 euro in het Genietcafé.
Je kunt meedoen met zo veel certificaten als je zou willen.
Een certificaat neem je voor 5 jaar.

Wat krijg je er voor terug?
– Een Vriendenpas met 10% korting op al je bestedingen in het Genietcafé
– Jaarlijks 4% rendement

Hoe werkt het?
De Stichting Vrienden van het Genietcafé beheert de gelden die via de certificaten ontvangen worden.
De Stichting geeft de kortingspassen uit en zorgt er voor dat de afspraken over rendement en terugbetaling correct worden nagekomen.
Daarnaast maakt het bestuur van de Stichting afspraken met het Genietcafé over de besteding van het geld.
Het Genietcafé geeft het bestuur realtime inzicht in de financiële administratie en in het dagelijks beleid in dit mooie horeca concept.

De Stichting Vrienden van het Genietcafé wordt op dit moment via de notaris opgericht.
De Stichting mag al certificaten uitgeven en zal binnenkort (in december) volledig operationeel zijn.
De Jong en Laan accountancy zien toe op zowel het Genietcafé als binnenkort op de stichting Vrienden van het Genietcafe.

Bestedingen die op dit moment onderwerp van gesprek zijn:
– Slimme inrichting van onze Kroonkamer uit de 18e eeuw ten behoeve van verbeterd verhuurrendement
– Vernieuwing van onze Kanunnik Borrozaal uit de 14e eeuw ten behoeve van verbeterd verhuurrendement
– Aanpassen en herinrichten toiletgroep aan moderne eisen, slimmer inrichten zodat er ruimte overblijft
– Vrijgekomen ruimte aanpassing toiletgroep bestemmen aan nieuw in te richten spoelkeuken
– Professionele parasoloplossing op ons terras voor het verlengen van het terrasseizoen
– Werkkapitaal voor uitbreiding, vernieuwing en crediteuren
– Voor een aantal projecten hebben wij co-financiering uit (lokaal en landelijk bekende) fondsen.

Vrienden van het Genietcafé
Mijn naam
Adres
E-mail
Telefoon
-
Ik kies
Ik wil graag